Solento tekee hyvää!

Ihan turhaan tuotakin tuskailet
jos päivä ei pilkota polkusi yllä.
Se valo, jota ulkoa löydä et,
sehän rintasi luolassa loimuu kyllä. 

- Aaro Hellaankoski

Tervertuloa Solennon sivuille! 

Olen ammatiltani työnohjaaja, terapeutti ja hyvinvointiliikunnan ohjaaja. 


Työnohjaus ® on Sinulle ja työryhmällesi ajankohtaista, kun haluat ehkäistä työuupumusta, kehittyä työssäsi ja tutkia sekä ymmärtää työtäsi koulutetun asiantuntijan kanssa. Työnohjaajana työskentelen dialogisuutta edistäen psykodynaamisesti ja voimavarakeskeisesti. Ollaan yhteydessä!

Työnohjauspalvelut tarjoan Werka Kehitys Oy:n kautta. Puh. 050 5230609. soile.kero@werka.fi, www.werka.fi


Kognitiivinen lyhytterapia ® on aktiivinen, kohdennettu ja ajallisesti rajattu terapian muoto, joka tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa. Se on yhteispeliä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen.

Perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa, jolloin muokkaamalla ajatuksia uuteen suuntaan saadaan muutosta myös tunnekokemukseen. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaisia käyttäytymis- ja toimintatapoja yhdessä koulutetun terapeutin kanssa. Jos tuntuu omalta, ollaan yhteydessä!

Puh. 050 5230609, soile.kero@solento.fi


Hyvinvointiliikunta

Olen koulutettu ChiBall ® -, Mindfulness ®-, ja Asahi Health ® - ohjaaja. Räätälöin huolella hyvinvointiliikuntapalvelukokonaisuuden yhteisöillesi ja ryhmille tarpeittenne mukaan. Meditatiivinen liike ja hetken hiljentäminen antavat mukavaa makua esim. yrityksenne hyvinvointipäivään. Alla esittelyä lajeista ja sisällöstä. Kysy lisää, jos kiinnostuit. Ollaan yhteydessä.

Puh. 050 5230609, soile.kero@solento.fi 


Tietosuoja:

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR tuli voimaan keväällä 2018. Noudatan asiakkaisiini liittyvässä tietojenkäsittelyssä turvallista ja lainmukaista henkilötietojenkäsittelytapaa. Huolellisella tietojenkäsittelyllä haluan varmistaa velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen. Muutokset tietosuojakäytänteissä eivät vaadi asiakkaalta toimenpiteitä ja yhteystiedot ovat ennallaan. Yrityksen rekisteriseloste on nähtävillä työhuoneellani Riihimäellä, osoitteessa: Temppelikatu 9 C.  

ASAHI HEALTH ®

Asahi on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Asahi-terveysliikunta on tarkoitettu sekä ennaltaehkäiseväksi että jo syntyneitä ongelmia hoitavaksi. Liikkeiden suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti suomalaisten suurimmat terveysongelmat: selän ja hartiaseudun vaivat, erilaiset murtumat sekä stressin aiheuttamat psyko-somaattiset ongelmat.

Asahi perustuu fysioterapian kaltaisiin liikkeisiin, jossa koko keho avataan systemaattisesti niskasta nilkkoihin hyödyntäen ihmisen luontaista hengitystä. Sen liikkeet ovat suunniteltu tarkoituksella yksinkertaisiksi, niin että kuka tahansa voi aloittaa harjoittamaan Asahia.

Asahi soveltuu hyvin osaksi työyhteisön hyvinvointipäivää tai erillisenä tilausryhmänä vaikka ystäväporukassa. Jos kiinnostut, olen ilolla käytettävissä. 

Ota yhteyttä! Soile Kero puh. 050 523 0609. 

MINDFULNESS ®

Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelua.   

Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt. Mindfulness rauhoittaa kehoa ja siten myös mieltä. Kehon kierrokset hiljentyvät, hengitys korostuu ja ajatuslaukka lakkaa viemästä energiaa. Pysähtyminen itsensä äärelle tulee mahdolliseksi. Säännöllinen Mindfulness:in harjoittaminen antaa sinulle työkaluja arjessa elämiseen, ihmissuhteisiisi ja suhtautumiseen omaan itseesi. 

Ohjaan Riihimäen kansalaisopistossa Mindfulness - ryhmää keskiviikkoisin klo 18.00 - 18.45. Ryhmässä on muutama paikka vapaana, jos kiinnostuit. Kevätlukukausi alkaa 9.1.2019. Mikäli kiinnostuit muutoin, ole yhteydessä kanssani. Toisinaan myös työyhteisöt ja ryhmät ovat halunneet Mindfulness- tuokion osaksi yhteisön hyvinvointipäivää. 

Ota yhteyttä! Soile Kero puh. 050 523 0609.


CHIBALL ®

Kokonaishyvinvointi on mielen ja kehon jatkuvaa tasapainoilua. Mielen kuormitus on samalla kehon kuormitusta ja päinvastoin. Kehomielen harjoittaminen liikkeen ja hiljentämisen keinoin, lisäävät tietoisuuttasi omista rajoistasi ja mahdollisuuksistasi.  

ChiBall on terveysliikuntaa, joka sisältää kuusi liikunnallista osiota; Qi Gong/ Taiji, Dance, Jooga, Pilates, Feldenkreis ja rentoutus. ChiBall lisää liikkuvuutta, kehon hallintaa, motoriikkaa sekä oppimiskykyä. ChiBall - tunnin kesto on 60 min. 

Ohjaan ChiBall - liikuntaa Riihimäen kansalaisopiston järjestämänä keskiviikkoisin klo 19-20. Ryhmässä on vielä muutama paikka vapaana. Tiedustele ryhmästä joko minulta suoraan: 050 523 0609 tai Riihimäen kansalaisopiston kansliasta. Tervetuloa innostumaan liikunnasta. 

Yhteystiedot: 

Työhuone Riihimäellä: 
Temppelikatu9 C, (2 krs.) 11100 RIIHIMÄKI

Werka Kehitys Oy Helsingissä: 

Korppaanmäentie 36 LT, (ratikka 10 päätepysäkki), 00300 HELSINKI

Soile Kero
050 523 0609

soile.kero@solento.fi

soile.kero@werka.fi